Jump to main content

Specializace Saferoad

 VÝROBA PRVKŮ PASIVNÍ BEZPEČNOSTI 

Jsme výrobci silničních a mostních svodidel, protihlukových stěn, tlumičů, koncovek svodidel a dalších produktů pasivní bezpečnosti. 

 KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 

Údržbu komunikací zajišťujeme od samotné přípravy projektu, přes dodávku materiálu včetně kompletní instalace, až po údržbu a servis. 

 PRODEJ A PRONÁJEM PRODUKTŮ

Kompletní portfolio našich produktů nabízíme do vašich projektů rovněž k prodeji či pronajmutí. 

 SLUŽBY PRO OBCE A MĚSTA 

Zajišťujeme kompletní správu komunikací včetně zimní údržby. Pro vaše kulturní a společenské akce zajistíme technické vybavení nebo dodáme městský mobiliář.  

TOP čtyři bezpečnostní prvky

Svodidla nejvyšších tříd

Svodidlové systémy – kompletní portfolio zahrnuje systémy všech používaných úrovní zadržení při nejnižších pracovních šířkách. Snadno a rychle se instalují. Více..

Řešení sjezdů

Arcus Primus – řešení speciálně navržené pro hospodářské sjezdy. Arcus Primus řeší problematiku ukončování svodidel v blízkosti výjezdů z polních cest. Více...

 Koncový terminál 

SafeEnd® – nahrazuje potenciálně nebezpečné výškové náběhy svodidel. Redukuje náraz jak na krajnici, tak ve středním dělicím pásu. Více...

 Profilované žluté pásky

Pásky Brite-Line – výjimečná denní viditelnost a noční odrazivost. Vysoce odolné. Po odstranění po sobě nezanechávají stopy. Více.. 

Aktualita

Saferoad Group bude plnit klimatické cíle

Těší nás, že jsme se v rámci skupiny Saferoad Group připojili k iniciativě „Science Based Targets initiative (STBi)“, která se zaměřuje na snižování nepříznivých vlivů na změny klimatu a udržitelný růst.

V souladu s vědecky podloženými kritérii se Saferoad Group zavázala, že během příštích dvou let předloží oficiální cíle, jakým způsobem se pokusí snížit emise skleníkových plynů.

Více informací 

Vize nula

Celosvětové hnutí Vize 0  

Vzhledem k tomu, že téma bezpečnosti v dopravě je pro nás klíčové, přijali jsme před lety celosvětové hnutí Vision Zero, které si klade za cíl nulový počet zabitých a vážně zraněných obětí dopravních nehod.

Produktový portál Saferoad

Vyhledejte si nejnovější bezpečnostní řešení 

  • Zadejte parametry
  • Klikněte vyhledat
  • Vyberte z nabídky produktů
  • Stáhněte dokumentaci

Našli jste systém, který není schválený v TPV České republiky a je vhodný pro vaši stavbu? Ozvěte se nám!

Přejít na přihlašovací stránku

Koncern Saferoad Group

Skupina Saferoad je jedním z hlavních dodavatelů řešení bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Díky dlouholetému působení tak nabízíme velký rozsah produktů, odborných znalostí a inovativních řešení, která prokazatelně zvyšují úroveň bezpečnosti silničního provozu. Jako SAFEROAD Czech Republic působíme na tuzemském trhu od roku 2015. 

Více o Saferoad