Jump to main content

Oddělení výroby

Tomáš Kouba
Koordinátor výroby
tel.: +420 602 486 618
e-mail: tomas.kouba@saferoad.cz

Pavel Daněk
Stavbyvedoucí
tel.: +420 724 005 831
e-mail: pavel.danek@saferoad.cz

Radek Ladanyi  
Stavbyvedoucí
tel.: +420 725 398 619 
e-mail: radek.ladanyi@saferoad.cz

Josef Smola   
Stavbyvedoucí 
tel.: +420 606 056 780
e-mail: josef.smola@saferoad.cz

Michal Šrubař
Vedoucí střediska – vodorovné dopravní značení
tel.: +420 702 121 249
e-mail: michal.srubar@saferoad.cz

Ladislav Vacek
Vedoucí střediska DIO
tel.: +420 606 758 051
e-mail: ladislav.vacek@saferoad.cz

Jaroslava Lencová
Příprava výroby – divize svodidla
tel.: +420 602 649 456
e-mail: jaroslava.lencova@saferoad.cz

Miroslav Kašpar 
Vozový park 
tel.: +420 727 990 145
e-mail: miroslav.kaspar@saferoad.cz

Václav Basl 
Projektant DIO 
tel.: +420 725 398 616
e-mail: vaclav.basl@saferoad.cz

Pavel Wenner   
Vedoucí skladu 
tel.: +420 720 036 497
e-mail: pavel.wenner@saferoad.cz