Jump to main content

Obchvat Lubence, úsek dálnice D6, je téměř připraven k slavnostnímu otevření

Uvedení do provozu proběhne v úterý 31. 08. 2021 ve 14:00. Stavba D6 Lubenec – obchvat, je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na dálnici D6 a hlavní trasu stavby tvoří 4 860 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/6 vedoucí od východního okraje obce Lubenec. Výrazně se zvýší bezpečnost chodců v obci, která nebude rozdělena dopravou jako v současnosti. Dále se sníží míra hlukového zatížení v obytných zónách, zlepší se možnost využití stávající silnice I/6 pro místní dopravu a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.