Jump to main content

Parkovací dům Dolní Břežany

Koncem roku 2021 byl v obci Dolní Břežany slavnostně otevřen parkovací dům, jehož cílem je zajistit pro občany a návštěvníky dostatek parkovacích míst pro krátkodobé i dlouhodobé parkování. Parkovací dům je originální stavba, která disponuje fasádou tvořenou ze silničních svodidel a umožní parkování až pro 200 vozidel. Svodidla poskytují odvětrání prostoru a působí neobvyklým estetickým dojmem. Fasády východní a jižní části jsou betonové s provětrávacími otvory tvořených taktéž ze svodidel, které budou prorůstat břečťanem a místními rostlinami. Unikátní projekt zpracovala architektonická kancelář prof. Zdeňka Fránka z Brna. Zadavatelem stavby je obec Dolní Břežany, na jejíž realizaci obec získala dotaci z evropských fondů ve výši 90 % uznatelných nákladů.