Jump to main content

O nás

Skupina Saferoad je jedním z hlavních dodavatelů řešení bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Díky dlouholetému působení tak nabízíme velký rozsah produktů, odborných znalostí a inovativních řešení, která prokazatelně zvyšují úroveň bezpečnosti silničního provozu.

Sídlo SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.

Příběh společnosti 

Historie společnosti sahá až do roku 1995, kdy fungovala pod názvem FLOP – dopravní značení, s.r.o. Tehdejší počáteční specializací byla instalace svislého dopravního značení, zrcadel, světelných řad a semaforů. Rozsah činností se postupně rozšířil o výrobu dopravního značení a dodávku a montáž svodidel. 

Důležitým rokem ve vývoji byl rok 2002. Následkem rozsáhlých povodní, které zasáhly tehdejší sídlo společnosti FLOP a způsobily miliónové škody, bylo sídlo přesunuto do Sulkova, kde se následující tři roky stavěly vlastní prostory nového areálu. Ty byly dokončeny v roce 2005.

Výrazný růst společnosti postupně vedl k rozvoji kooperace se zahraničními firmamiV roce 2010 tak vznikly první počátky spolupráce s nadnárodní společností Saferoad. Toto významné spojení umožnilo společnosti FLOP zavádění nových technologií a produktů do našeho portfolia. Plnou součástí skupiny Saferoad, která rovněž vedla ke změně obchodního názvu na SAFEROAD Czech Republic s.r.o., jsme se stali 1. června 2015.

Hodnoty Saferoad

Respekt

Respekt vůči lidem a organizacím je zásadní, neboť podněcuje otevřenost, čestnost a bezpečí na pracovišti. Naše jednání s kolegy a partnery by se měla zakládat na pravidlech rovnosti a slušnosti. 

Péče 

Péče je to, co dělá společnost silnou. My všichni můžeme přispět svou pokorou, podporou a konstruktivním jednáním. Kolegové na všech úrovních mají právo na to být vyslechnuti. Klíčem k nejlepšímu využití dostupných zdrojů je volná výměna názorů a myšlenek. 

Nadšení 

K dosažení výsledků a úspěchu je nutné nadšení a motivace. Tyto kvality uvolňují tvořivost, odvahu a vůli, kterých je zapotřebí k vybudování vítězného týmu a skvělé společnosti. Nadšení přitahuje ty nejnáročnější zákazníky a bystré nové kolegy. Potřebujeme jak ty, tak ony. 

Profesionalita

Integrita a důvěryhodnost jsou atributy, kterých lze dosáhnout chováním, schopnostmi a výkonem každého z nás. Stejně důležitá je profesionalita, ať už při jednání s partnery, kolegy nebo jinými zainteresovanými stranami. 

Politika kvality 

ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality

ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu

OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP

ISŘ 

Integrovaný systém řízení