Jump to main content

O nás

Skupina Saferoad je jedním z hlavních dodavatelů řešení bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Díky dlouholetému působení tak nabízíme velký rozsah produktů, odborných znalostí a inovativních řešení, která prokazatelně zvyšují úroveň bezpečnosti silničního provozu.

Sídlo SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.

Příběh společnosti 

Historie společnosti sahá až do roku 1995, kdy fungovala pod názvem FLOP – dopravní značení, s.r.o. Tehdejší počáteční specializací byla instalace svislého dopravního značení, zrcadel, světelných řad a semaforů. Rozsah činností se postupně rozšířil o výrobu dopravního značení a dodávku a montáž svodidel. 

Důležitým rokem ve vývoji byl rok 2002. Následkem rozsáhlých povodní, které zasáhly tehdejší sídlo společnosti FLOP a způsobily miliónové škody, bylo sídlo přesunuto do Sulkova, kde se následující tři roky stavěly vlastní prostory nového areálu. Ty byly dokončeny v roce 2005.

Výrazný růst společnosti postupně vedl k rozvoji kooperace se zahraničními firmamiV roce 2010 tak vznikly první počátky spolupráce s nadnárodní společností Saferoad. Toto významné spojení umožnilo společnosti FLOP zavádění nových technologií a produktů do našeho portfolia. Plnou součástí skupiny Saferoad, která rovněž vedla ke změně obchodního názvu na SAFEROAD Czech Republic s.r.o., jsme se stali 1. června 2015.

2023 – Saferoad Group se připojil k iniciativě Science Based Targets initiative (STBi), jejíž cílem je snížení negativních vlivů na planetu.

Saferoad Group se zavazuje plnit klimatické cíle 


Těší nás, že jsme se v rámci skupiny Saferoad Group připojili k iniciativě „Science Based Targets initiative (STBi)“, která se zaměřuje na snižování nepříznivých vlivů na změny klimatu a udržitelný růst.

V souladu s vědecky podloženými kritérii se Saferoad Group zavázala, že během příštích dvou let předloží oficiální cíle, jakým způsobem se pokusí snížit emise skleníkových plynů. V rámci této iniciativy jsme se tak stali členem komunity podobně smýšlejících společností, zákazníků a dodavatelů, kteří se zajímají o účinné metody snižování emisí a řešení problémů spojených se změnou klimatu.

„Snažíme se být lídrem v našem odvětví, a to nejen poskytováním vysoce kvalitních bezpečnostních řešení silničního provozu, ale také v podpoře udržitelné budoucnosti pro následující generace. Náš závazek vůči STBi ukazuje, že chceme tvořit bezpečné a udržitelné prostředí pro lidi s ohledem na planetu při zachování ziskového podnikání.“ Bernd Frühwald, CEO Saferoad Group


SBTi je součástí společenství více organizací, a to Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). Výzvou SBTi je pomáhat společnostem vhodně nastavit a plnit ambiciózní klimatické cíle v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti klimatu.

 

Politika kvality 

ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality

ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu

OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP

ISŘ 

Integrovaný systém řízení