Jump to main content

O nás

Skupina Saferoad je jedním z hlavních dodavatelů řešení bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Díky dlouholetému působení tak nabízíme velký rozsah produktů, odborných znalostí a inovativních řešení, která prokazatelně zvyšují úroveň bezpečnosti silničního provozu.

Sídlo SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.

Příběh společnosti 

Historie společnosti sahá až do roku 1995, kdy fungovala pod názvem FLOP – dopravní značení, s.r.o. Tehdejší počáteční specializací byla instalace svislého dopravního značení, zrcadel, světelných řad a semaforů. Rozsah činností se postupně rozšířil o výrobu dopravního značení a dodávku a montáž svodidel. 

Důležitým rokem ve vývoji byl rok 2002. Následkem rozsáhlých povodní, které zasáhly tehdejší sídlo společnosti FLOP a způsobily miliónové škody, bylo sídlo přesunuto do Sulkova, kde se následující tři roky stavěly vlastní prostory nového areálu. Ty byly dokončeny v roce 2005.

Výrazný růst společnosti postupně vedl k rozvoji kooperace se zahraničními firmamiV roce 2010 tak vznikly první počátky spolupráce s nadnárodní společností Saferoad. Toto významné spojení umožnilo společnosti FLOP zavádění nových technologií a produktů do našeho portfolia. Plnou součástí skupiny Saferoad, která rovněž vedla ke změně obchodního názvu na SAFEROAD Czech Republic s.r.o., jsme se stali 1. června 2015.

Politika kvality 

ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality

ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu

OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP

ISŘ 

Integrovaný systém řízení