Jump to main content

Dokumenty ke stažení

Všeobecné smluvní podmínky SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

Certifikát systému managementu kvality – ISO 9001

Quality Management System certificate – ISO 9001

Certifikát systému environmentálního managementu – ISO 14001

Integrovaný systém řízení 

Certifikát systému managementu BOZP – ISO 45001

OH&S Management System Certificate – ISO 45001

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Zásady compliance ve vztahu k hospodářské soutěži

Příručka o obchodních sankcách pro skupinu Saferoad Group

Zásady ochrany osobních údajů

Příručka o ochraně údajů pro skupinu Saferoad Group