Jump to main content

Asfaltové zálivky

Zajišťujeme údržbu a opravu asfaltobetonových povrchů. Zaměřujeme se na ošetření úzkých a širokých trhlin nejen na silnicích, ale i na letištních, parkovacích a odstavných plochách. Kvalitní ošetření zvyšuje životnost povrchu a prodlužuje intervaly oprav, čímž snižuje náklady na celkovou údržbu vozovky.

Asfaltové zálivky | Saferoad

Oprava širokých trhlin  

Typy ošetřovaných trhlin – zvětralé, rozvětvené, široké trhliny, trhliny s ulámanými hranami

Postup opravy širokých trhlin

  • vytvoření komůrky
  • vyplnění asfaltovou směsí z modifikované asfaltové zálivky a drceného kameniva
  • mechanické vyčištění
  • zalití horkou modifikovanou zálivkovou hmotou

Spuštění do provozu je možné do tří hodin po ukončení prací pro spáry široké do 150 mm, do pěti hodin nad 150 mm. Zohledňuje se i teplota okolí.

 

Oprava úzkých trhlin

Typy ošetřovaných trhlin – reflexní, mrazové, pracovní spáry

Postup opravy

  • profrézování povrchu 
  • mechanické vyčištění nebo vyfoukání 
  • zalití horkou modifikovanou zálivkovou hmotou a zasypání drceným vápencem 

Spuštění do provozu je možné průběžně po skončení prací a po zasypání drceným vápencem.