Jump to main content

Protihlukové stěny

S hustotou dopravy roste nejen důležitost instalace bezpečnostních prvků, ale i zaměření se na eliminaci dalších nežádoucích vlivů dopravy. Jedním z problému je jednoznačně vysoká intenzita hluku, která má velmi negativní vliv na lidský organismus. Hluk je tak možné omezit výstavbou protihlukových stěn v nejvíce rizikových oblastech. Což jsou především obytné oblasti v okolí vysokorychlostních silnic, železničních drah apod. Naše varianty protihlukových stěn řeší nejen problém hluku, ale zároveň mají takové vlastnosti, aby jejich instalace neuškodila vzhledu okolní krajiny.

 Pro projekty trvalých protihlukových stěn vyrábíme a dodáváme akustické výplně z hliníku nebo PMMA.

Protihlukové stěny do okolí silnic

Protihlukové stěny do okolí silnic 

Protihlukové stěny, které se použvají v okolí silnic, vyrábíme ve spolupráci s naší sesterskou společností Bongard & Lind. Díky tomu jsme schopni nabídnout mnoho variant za velice příznivé ceny. 

 • Vysoce pohltivé protihlukové panely a odlehčené hliníkové rámové konstrukce lze kombinovat s průhlednými materiály
 • Panely jsou vyrobené z práškově lakovaného hliníku je, který je odolný proti mořské vodě, a proto jsou také ideální do přímořských zemí  
 • Stěny se skládají ze stabilizačních výztuh, válcovaného hliníkového opláštění a statických uzávěrů
 • Hliníkové stěny je možné okrášlit různými barevnými návrhy nebo pokrýt rostlinstvem, aby co nejlépe zapadly do okolního prostředí 
 • Průhledné stěny jsou ideální tam, kde je potřeba zachovat scénický výhled na krajinu nebo v místech, kde by stěny mohly omezit zorné pole

 

Protihlukové stěny do okolí železnic

Protihlukové stěny do okolí železnic 

I když je železniční doprava pro životní prostředí zatím nejšetrnějším způsobem hromadné dopravy, jsou bohužel velmi výrazným zdrojem hluku. Ten způsobuje zejména pohyb ocelových podvozků po kolejích. V některých obytných oblastech bývá hluk téměř nesnesitelný. Vysoce absorpční traťové protihlukové stěny jsou často jedinou možností, jak tento hluk vyřešit. Stěny pro železnice jsou vyráběny v naší sesterské společnosti Bongard & Lind.

 • Stěny jsou vyrobené z hliníku, a proto zabírají velice omezený prostor
 • Mají vynikající akustické vlastnosti – téměř kompletně zabraňují odrazu zvuku   
 • Splňují nejen veškerá kritéria pro použití podél vysokorychlostních tratí, ale i specifické stavebně-inženýrské požadavky

 

Dočasné/mobilní profesionální protihlukové stěny

Mobilní/dočasné profesionální protihlukové stěny 

Hlavní výhodou těchto stěn je to, že jejich instalace nevyžaduje žádnou samostatnou základovou konstrukci, díky čemuž se vyhnete zdlouhavé lokalizaci podzemních sítí či kanalizace. Přesto mají vysokou schopnost pohlcovat zvuk. Splňují a dokonce v mnohém předčí nejpřísnější požadavky evropských protihlukových standardů. Jsou dostupné v různých variantách délky a výšky. 

 • Vhodné pro dočasné ohrazení mechanizace jako jsou např. vrtné soupravy nebo při hlučných akcích (sportovní události, hudební produkce apod.)
 • Při použití jako opláštění průmyslových venkovních areálů snižují nejen hlučnost, ale působí i jako větrná izolace vrtné soustavy nebo jeřábu
 • Vhodné vratové systémy, vchody a únikové východy lez kombinovat dle potřeby 

 • Individuální požadavky pro akustické a vzhledové vlastnosti aplikujeme na přání zákazníka

Protihlukové stěny pro veřejnost

Protihlukové stěny pro veřejnost

Produktová linie NoiseGard light je primárně určená pro odhlučnění soukromých prostor. Navzdory své nízké hmotnosti a flexibilní struktuře splňuje profesionální akustické a statické požadavky a také působí jako účinná vizuální bariéra. Jejich použití je velice univerzální. Mají nízkou hmotnost a zabírají minimum prostoru. Instalace na rovném povrchu trvá pouhé 3 minuty. Žádné další speciální úpravy nejsou potřeba 

 • Soukromé prostory – ochrana majetku před hlukem ze silnice nebo sousedícími prostory, střešní terasy
 • Komerční prostory – ohrazení letních zahrádek, průmyslových prostor a dílen, větších pump a čerpadel
 • Veřejné prostory – ohrazení míst pro sběr odpadu, protihluková ochrana při pouličních trzích nebo sportovních akcích