Jump to main content

Zimní údržba

Provádíme zimní údržbu komunikací na území statutárního města Plzeň, ale máme zkušenosti i se zimní údržbou silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji. Provádíme zimní údržbu účelových komunikací, areálů a parkovacích ploch. Pro zajištění bezpečných a sjízdných silnic a schůdných chodníků během zimního období nabízíme k prodeji širokou škálu posypových materiálů.

Posypová sůl | Saferoad

Posypový materiál – sůl, solanka, písek  

Prodej soli a solanky je určen jak pro firmy, tak pro soukromé osoby. Kvalita soli splňuje technické podmínky Ministerstva dopravy pro chemické rozmrazovací materiály. 
Složení posypové soli – chlorid sodný 98 %, vlhkost 0,2 %, zrnitost 0–5 mm, měrná hmotnost 1,2 kg/dm 

  • Posypová sůl – volně ložená (tuna) – 2 920 Kč bez DPH | 3 533,20 Kč s DPH
  • Pytlovaná sůl (25 kg/pytel) – 95 Kč bez DPH | 114,95 Kč s DPH
  • Písek – volně ložený (tuna) 250 Kč bez DPH | 302,50 Kč s DPH
  • Písek (25 kg /pytel) – 40 Kč bez DPH | 48,40 Kč s DPH
  • Solanka – min. odběr 5 000 l (litr)  – 2,75 Kč bez DPH | 3,33 Kč s DPH

Zimní údržba se týká období od 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022

Místo nakládky
volně ložená sůl: Radčická 2794/6, 301 00 Plzeň 3
 pytlovaná sůl: po domluvě (Radčická 2794/6, 301 00 Plzeň 3; Plzeňská 666, 330 21 Líně)

Kontaktní osoba: Robert Borovanský: tel.: +420 727 837 488
Dispečink: tel.: +420 725 456 860